Planinsko društvo

Maks Meško Ormož


ZBOR ČLANOV

61 OBÄŒNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠ TVA MAKS MEŠ KO ORMOŠ½

Odhod:   sobota, 18. februar 2023 [ 18:00]
Trajanje:   1 dan
Težavnost:   Lahka
Vodnik:   Vodniki PDMMO
Razpis:   PDF file (celoten razpis z vsemi podrobnejšimi podatki)
Ormož, 7. 2. 2023
V skladu s 16. členom Pravil PD Maks Meško Ormož in sklepom UO PD Maks Meško Ormož z dne 28. 1. 2020 sklicujem

ZBOR ČLANOV PLANINSKEGA DRUŠ TVA » MAKS MEŠ KO« ORMOŠ½

Vljudno Vas vabimo na 61. redni zbor članov Planinskega društva Maks Meško Ormož, v SOBOTO, 18. februarja 2023, s pričetkom ob 18. uri v gasilskem domu v Ormožu, Ljutomerska cesta 1, 2270 Ormož z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev organov zbora:
- delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in verifikacijske komisije .
3. Poročila:
- predsednika PD MM Ormož, načelnikov odsekov, blagajnika in nadzornega odbora in častnega razsodišča.
4. Razprava o poročilih.
5. Poročilo verifikacijske komisije.
6. Sprejem poročil in sklepov.
7. Sprejem programa izletov in prireditev v letu 2023.
8. Sprejem finančnega načrta in sklepa o višini članarine za leto 2023.
9. Podelitev priznanj članom.
10. Pozdravne besede gostov.
11. Predlogi in mnenja.
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Dolžnost članov društva v skladu s statutom je tudi aktivna udeležba na zboru članov.

Po uradnem delu zbora članov Vas vabimo na družabno srečanje in ogled fotografij z izletov.

Planinski pozdrav!
Predsednik PD MM ORMOŠ½
Marjan Kukovec

Slike iz izleta prosim pošljite vodniku.
191 kB

74 kB

89 kB

99 kB

90 kB

81 kB

Izberi sliko za povečavo.

Na seznam izletov
logotip
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, 2270 Ormož
info@pdrustvo-mmormoz.si